Sporda performansı belirleyen en önemli öğe tartışmasız doğru test etme, analiz ve bu bilimsel veriler doğrultusunda sporcuya uygun programı belirleyebilmektir. Biz de bu sebepten uluslararası belirlenmiş standartlarda, NBA (National Basketball Association)  Draftlarda da kullanılan test protokolünü kullanıyoruz. Test sonucunda edindiğimiz verileri yorumluyor ve sonuçlar doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz.

SPORCULARA NE OLDUKLARINI VE NE OLABİLECEKLERİNİ GÖSTERİYORUZ. ONLARI EN YÜKSEK POTANSİYELLERİNE TAŞIYORUZ.

NEDEN 2K SPORTİF PERFORMANS TESTLERİ?

Takımların ve bireysel olarak sporcuların;

 • Uluslararası standartlardaki seviyesini gözlemleyebilmek
 • An itibariyle bulundukları performans seviyelerini tespit etmek
 • Güçlü ve geliştirmeleri gereken yönlerini belirlemek
 • Ulaşabilecekleri en yüksek potansiyele ulaştırmak
 • Sakatlık risklerini belirlemek
 • Hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, bilimsel verilere dayanarak program tasarlamak

TEST EDİLECEK PERFORMANS PARAMETRELERİ

 • Antropometrik ölçümler
 • Skinfold Caliper ile güvenilir, gerçek yağ kas ölçümü
 • Patlayıcı Güç
 • Kuvvet
 • Sporun özgü anaerobik veya aerobik kapasite
 • Sürat
 • Çabukluk, çeviklik ve ilk adım patlayıcılığı

INSTAGRAMDA KUVVET & KONDİSYON